Wakaf BSI - ex BNIS : 8993000091
ZIS BSI - ex BNIS : 7762290000

About Us

Masjid Kita Bersama - Permata Depok Regency

Visi

Menjadi Jamaah Masjid Percontohan Tingkat Nasional yang Mampu Melaksanakan Fungsi Jamaah sekaligus Masjid Secara Ideal Sesuai Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW

Misi

  • Keberadaan Jamaah adalah untuk Amar Ma’ruf Nahyi Munkar :

“Hendaklah ada diantara kalian, sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali Imran : 104).

  • Keberadaan Jamaah adalah untuk mewujudkan pribadi bertaqwa, sebagai pribadi paling mulia disisi Allah :

“ … Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. “ (QS Al Hujuraat [49]: 13)

  • Keberadaan Jamaah adalah untuk memakmurkan Masjid :

”Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada-Nya dan hari kemudian, serta (tetap) mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun), kecuali kepada Allah. Maka, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS Attaubah [9]: 18).

  • Keberadaan Jamaah adalah untuk mewujudkan negeri yang dicintai :

Rasulullah SAW bersabda, ”Negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya” (HR Muslim dari Abu Hurairah).